Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

Pius Hospital

Pius Hospital de Valls: Present i Futur 

L’inici de l’activitat  de la nova legislatura coincideix amb un important canvi en la cúpula tècnica i administrativa del Pius Hospital de Valls. El sis d’octubre ens deixava la Directora de Recursos Humans, Teresa Gatell; unes setmanes abans d’iniciar-se la darrera campanya electoral, al Gerent, Dr. Julio Garcia Prieto, li oferien la Direcció de l’Institut Català de la Salut a Tarragona; com a possible conseqüència, el Director Mèdic, Dr. Salvador Pallajà, signe com a nou Director de l’Hospital de l’ICS Verge de la Cinta de Tortosa. 

D’acord amb la nova composició política del Consistori es constitueix el Consell d’Administració del Pius Hospital. Una majoritària presencia de CiU, quatre representants que podrien ser cinc, ja que l’Alcalde es President Nat, i un representant per PSC, un per CUP, un per PP i un per ER. Mentre aquests grups mantenen els mateixos representants de les anteriors legislatures, CiU opta per que el President sigui el propi Alcalde, que de fet ja ho seria, i com consellers ho son Assumpció Casañas, Regidora d’Economia i Hisenda, Cèsar Puig, Director Territorial d’Urbanisme  i jo mateix com a vice-president, en funcions encara no definides. La composició fa pensar que  la tendència tindrà un caire més economicista que sanitari.

Encetem una nova etapa pel Pius Hospital. Tenim la garantia provada de les persones que s’incorporen, el Dr. Joaquim Pellejá com a Gerent, i el Dr. Antón Benet. Que coneixen molt be l’hospital i la medicina pública, on han dedicat tota la seva vida professional. Per tant, creiem en la continuïtat de l’hospital en la seva creixent projecció tant en l’acurada assistència com en la seva qualitat. 

El Pius te un reconeixement de eficiència  dintre del mon sanitari. S’ha presentat públicament com exemple de gestió i assistència, en més d’una ocasió, pels màxims responsables de la sanitat del nostre país.

Es un fenomen humà habituar-se, en poc temps, a la millora de la qualitat de l’entorn i dels serveis i oblidar-se, sortosament amb la mateixa celeritat, de les circumstancies i limitacions passades. 

En un temps relativament curt s’han realitzat tot un seguit de projectes, interrelacionats, que han millorat la infrastructura i l’acondicionament de serveis de l’hospital. Només com a recordatori podríem senyalar els Serveis de Rehabilitació, Urgències, la planta de Obstetrícia i Ginecologia, Hemodiàlisis, el nou ascensor pel desplaçament de llits i el canvi dels antics i malmesos ascensors, el Laboratori, el Servei de Radiologia, que s’està finalitzant, la sala de parts, i els quiròfans. També l’Acreditació del Pius Hospital amb el Model de Qualitat EFQM, l’any 2008. I moltes altres accions de infrastructura dedicades a millorar les condicions tant de treball com d’estada en el hospital. La descentralització de la rehabilitació a Montblanc i Alcover evita el continuat desplaçament dels malalts i acompanyants a la nostra ciutat. S’han fet accessibles especialitats mèdiques, com Alergiologia i el Centre de Dia pel tractament i consulta oncològica.

Tot això, dit d’una manera exageradament sintetitzada, son unes petites mostres que ens reafirmen en l’objectiu d’afavorir al malalt.

Es molt lo que s’ha aconseguit. I més important: els vallencs i comarcans no  han hagut d’aportar ni un cèntim. En aquests vuit anys l’Ajuntament no ha tingut de fer la mínima despesa i aportació per l’hospital. Per tant, absoluta tranquil·litat per les arques de l’Ajuntament pel que fa aquests vuit anys d’hospital, a diferència d’altres departaments municipals.  Els usuaris han cotitzat a través de les quotes de la seguretat social i l’hospital s’ha autogestionat amb el suport, durant tots aquests anys, del Servei Català de la Salut. La gestió feta per la Gerència i del Comitè de Direcció ha estat fonamental, un equip ben cohesionat i efectiu, artífex d’aquest equilibri econòmic i del progrés en infrastructures i organització, comptant amb la molt valuosa professionalitat i coneixements de tot l’equip mèdic, d’infermeria i de treballadors que evidencien, cadascú des del seu lloc, l’estima i dedicació per l’hospital.

Queda encara molt per fer, sobre tot en medicina que es una ciència dinàmica que prospera dia a dia. Estem convençuts que el mètode aplicat fins ara es l’adequat: el treball continuat i en equip entre la Gerència de l’hospital i els equips de la Direcció Territorial; entre la Direcció i els equips mèdics i de treballadors; i, com fins ara, la confiança del Consell d’Administració vers la Gerència i el Comitè de Direcció de l’hospital que son els qui coneixen veritablement el seu treball. Es important evitar, per qui pertoqui, la ingerència externa que sempre ha damnejat el bon rutllar de l’hospital.    

Aquestes reflexions son l’exposició, molt breu, dels resultats d’una activitat que ens possessionen a on som, lo molt que ens queda i ancoratge a complir amb l’actual procediment per donar als vallencs una bona cura de la seva salut.  

Roman Galimany      22.07.2011

Deixa un comentari

Required fields are marked *