Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

Pius Hospital

Entrevista 

Plantejament davant la crisis sanitària

Davant la sospita d’una crisis econòmica general al país es va preparar, per part de gerència, un estudi de mesures preventives. Teníem aquest estudi fa mesos, molt abans de fer-se púbica la retallada econòmica per part de la Conselleria de Salut i quan encara es negava la crisis. Una visió de gerència molt important, amb un treball cohesionat de tot el Comitè de Direcció del Pius Hospital. 

Com va ser la resposta dels treballadors

Una resposta molt responsable  per part de tots els professionals de l’hospital. Tothom ha entès que no era una conseqüència d’una mala gestió del Pius, sinó que érem unes víctimes d’una mala gestió des dels estaments superiors.

S’ha parlat d’acomiadament de treballadors

Un dels objectius del pla preventiu davant la crisis era per evitar acomiadaments de treballadors. No es cert, com s’ha dit, que s’han acomiadat cinc treballadors. Quan no es comunica amb transparència i claredat es confonen moltes paraules. No es lo mateix acomiadar que acabar un contracte de substitució o demanar la baixa a l’empresa i arribar a un acord. Dels cinc treballadors dels que es va parlar només hi ha un acomiadat per un expedient obert amb molta anterioritat a la crisis, tres van demanar la baixa i han arribat a un acord amb l’empresa i el quint es un contracte per substitució d’una prejubilació que s’ha acabat al jubilar-se definitivament.

Continuem reafirmant-nos en que no es produiran acomiadaments, amb tot el significat d’aquesta paraula.

Com pot afectar la crisis a l’hospital

Evidentment que si la crisis es general en tota la sanitat del país ens afectarà, en més o menys intensitat, segons el comportament del nostre entorn enfront de la crisis. Nosaltres teníem preparat un pla per una reducció d’un milió i mig en activitat. Ara, després de lo anunciat oficialment, s’ha transformat en tres milions. També ens afecta el fet que els hospitals de referència nostres, amb uns problemes econòmics molt superiors als nostres, tenen prevista una reducció important de la seva activitat.  

La relació amb els hospitals de referència

Pot afectar la dinàmica en el flux de malalts cap a patologies per les que no disposa de servei el nostre hospital; o sigui, que no podem atendre. Es una situació angoixant pel metge que es troba a primera línia; tant com a professional com en la seva relació al malalt i la família que han anat a ell buscant una solució.

Tots esperem que hi hagi una revisió molt assenyada de l’acord tant dràstic  d’estalvi econòmic que s’ha fet des de la Conselleria. Segurament que les recomanacions i reflexions fetes per molts professionals de la medicina portarà la situació en un punt del que no s’havia d’haver desplaçat, per que en unes setmanes es podia perdre tot o que s’ha guanyat, que es molt, en molts anys de treball.        

Actitud del Consell d’Administració del Pius

Una defensa vehement de l’hospital i dels seus professionals. Sortosament, actualment estem al marge de les pressions i les influències polítiques. El nostre interès només ha estat, i continuarà així, l’hospital, els seus professionals i l’atenció que reben els nostres usuaris. Hem avançat molt en aquests anys; el Pius està molt ben considerat dintre del mon sanitari, tothom ha treballat molt per la bona qualitat assistencial. No estem disposats a perdre res de lo que hem assolit, tot al contrari, continuarem treballant per apropar, més encara, la medicina al malalt i millorar la qualitat.

Es conseguira un hospital econòmicament no deficitari

La medicina pública, de la que soc un defensor convençut i per la que he treballat quaranta anys, sempre serà per definició deficitària. La bona pràctica mèdica cada vegada es, i serà, més cara. La qualitat ha augmentat molt, i els medis de que es disposa actualment per fer el diagnòstic d’una malaltia i la teràpia per solucionar-lason molts i més costosos. No podem entendre la medicina com un negoci. S’equivoca qui pensa que ara es el moment propici per refugiar-se en mútues o en centres privats. Si donessin el servei i les prestacions dels hospitals públics els accionistes no tindrien repartiment de beneficis. Això es molt fàcil d’entendre si has habitat en un hospital, com a malalt o com treballador.     

Final de la situació de crispació

No crec que s’allargui fins a final d’aquest mes. Penso que dintre de pocs dies la Conselleria, i el Govern, farà un nou posicionament, rectificarà les propostes fetes pels gerents dels hospitals. No pot ser d’altra manera. Ha estat una proposta mal plantejada i molt mal comunicada,  per un tema prioritari per la població com es la salut. Fer responsable a la sanitat del mal moment econòmic del país no es just. Com no ho es retallar tant a sanitat i mantenir costos molt alts en canals de televisió, ambaixades, subvencions, etc.  

Dr. Roman Galimany 14.02.2011

Deixa un comentari

Required fields are marked *