Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

Pius Hospital

750 anys d’hospital a Valls 

De l’observació i la intuïció als sistemes de informació

Molt abans de produir-se el descobriment d’Amèrica Valls ja tenia hospital. Uns avançats en el temps i en favor dels vallencs.

Des d’aquells anys, de precaris coneixements i absència de tecnologia, han canviat moltes coses. S’ha passat de fonamentar les accions mèdiques en la interpretació lògica de fets observats en el comportament del cos humà, a disposar d’uns coneixements adquirits en una preparació d’alta qualitat i la disposició d’una tecnologia punta al servei de la medicina.

Sempre hi ha un element bàsic que accelera, o retarda, l’evolució d’una tecnologia. Sens dubte, a tots els nivells, aquest element, que ha propiciat el disposar d’una tecnologia molt avançada al servei de la medicina, ha estat la informàtica, tant pels instruments com per l’organització hospitalària.   

  Sortosament el nostre hospital, el del 750 aniversari, esta entre els més avançats en l’aplicació d’aquesta tecnologia bàsica, en la confecció de lo que s’ha denominat Pla de Sistemes, com a complement del Pla Estratègic, preparat fa aproximadament cinc anys per l’equip directiu del nostre hospital. Te com a gran  objectiu que les activitats es facin amb la màxima eficiència, qualitat i control, utilitzant el menor temps i costos possible.

Pràcticament va coincidir la implantació en el temps quan la inauguració de les noves urgències, a partir d’un programa, confeccionat pels informàtics del nostre hospital, on es pot seguir la situació de cada malalt que arriba a urgències (hora d’arribada, temps d’espera, boxe on està atès i metge que l’atent, proves que li demanen, ingrés o alta, etc.) un seguiment puntual.

Mitjançant el Programa de Gestió Assistència del Pacient (GAP), implantat a tots els Serveis de l’hospital, s’està fent tots els peticionaris de proves complementaries, la informatització del curs clínic a tots els serveis de l’hospital, i s’ha creat l’estació clínica d’infermeria i la informatització del bloc quirúrgic.

Un pas endavant molt important va ser la implantació d’un sistema d’emmagatzematge de la imatge digital generada en el servei de Radiologia, amb totes les avantatges que això comporta: estalvi de plaques, tenir les imatges en disc, veure les imatges en tres dimensions, aplicar el zoom en la zona que s’ha d’estudiar, no entretenir al malalt esperant si la radiografia s’ha revelat be i la imatge es veu en bones condicions.

Aquest equip d’informàtics que treballa seguin les directrius del Comitè de Direcció, per facilitar el treball clínic del metge, ha propiciat la Multiprogramació, la programació escalonada en el temps de les diferents proves que sol·liciten a un malalt (laboratori, radiologia, electrocardiograma, consulta, etc.) a fi d’estalviar viatges i temps d’espera i agilitar el seu diagnòstic. Ja no tenim aquelles cues de persones pendents de programar les proves i visites a l’hospital.    

La informàtica de l’hospital va començar l’any 1998, aplicant-se només per comptabilitat, facturació i control de citacions dels malalts. Actualment es una eina important en la organització, en el treball dels professionals de l’hospital i en la qualitat d’atenció als pacients.

Per això avui, 750 anys després,  destaquem aquest aspecte de l’evolució tècnica que ha incidit favorablement en favor del bon treball hospitalari.

Deixa un comentari

Required fields are marked *