Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

LA RESIDÈNCIA «ALT CAMP»
Residència Alt Camp

LA RESIDÈNCIA «ALT CAMP» 

El dia 7 de febrer de 1971, al migdia, en plenes Festes Decennals de la Mare de Deu de la Candela, al despatx del senyor Alcalde tingué lloc l’acte de signar un conveni entre l’Ordre de Missioneres Filles del Cor de Maria i l’Hospital de Valls, per mitjà del qual les religioses accepten tenir cura de la Residència d’Ancians que és projecte de construir al Camí del Bosc.

Per part de les religioses signà la reverenda Mare Vicari General de l’Ordre, i per part de l’Hospital, el senyor Alcalde, que n’és President nat. Estigueren presents diversos membres de la Junta Directiva del Centre, el seu Director, i bon nombre d’integrants de la Corporació Municipal. En acabar es traslladaren al lloc on s’ha de construir la Residència, i amb el protocol de costum en aquests casos es procedí a col·locar la primera pedra. Una remarca a fer és que l’Ordre de Missioneres Filles del Cor de Maria abans esmentada fou fundada per la Mare Giiell, que és filla de Valls, i té iniciat el procés de beatificació.

 

El setembre de 1971, prèvia declaració d’urgència que s’estima, de conformitat amb allò disposat per l’art. 297 de la vigent Llei de Règim Local, s’acorda autoritzar pel que fa a la competència municipal, al Pio Hospital de Valls, per a la compra de terrenys, d’aquest terme municipal, destinats a la construcció de una Residència per a ancians.

 

COMBREGAR GENERAL

Destacadament emotiu i molt solemne va ser l’acte de portar la Comunió, pel compliment Pasqual, als malalts i residents al Pius Hospital. La processó va sortir de la Capella de la Residència, portant el Santíssim el Rvd. Pare Labastida, C.M.F. i hi van formar una representació de l’Excm. Ajuntament, la Junta Directiva de l’establiment sanitari. amb el seu president senyor Forés, el director mèdic de l’Hospital i alguns membres de la Germandat “La Fraternal”. També van acompanyar Jesús Sagramentat la Rvda. Mare Superiora i religioses de la Sagrada Família. Molt públic hi va ser present, i se’n va anar a l’acte. Més d’un no va poder amagar la seva emoció joiosa. Certament, l’acte Intimo, va ser altament solemne i emotiu. ( Joventut de l’Alt Camp. 24-4-1971)

 

VISITA PUBLICA A LA RESIDÈNCIA ALT CAMP.

Acceptant la invitació pública que es va fer a tots els vallencs, foren molts els que, durant els dies 21 a 25 de juny de 1973, visitaren la Residència “Alt Camp” que, tot i no estar inaugurada,  ja ha començava a donar servei.

Per la ciutat de Valls fou una obra de gran importància per la destacada funció social que dona prestigi a la nostra ciutat. En aquestes jornades inicials faltava acabar els jardins i els accessos, on s’estava treballant. Era un edifici confortable, un hotelet; aquells anys no s’ hi s preveia una atenció a la dependència, ja que l’edat mitjana dels residents entre 75 i 80 anys.

Els serveis estaven mecanitzats. Tenia 100 habitacions, molt d‘elles dobles, totes amb els corresponents serveis sanitaris; un gran menjador  i una amplia sala d’estar, capella, gimnasi, etc.; tot concebut amb moderna funcionalitat i comoditat perquè els residents poguessin passar agradablement els seus dies. Es comptabilitzaren més de 25.000.000 de pessetes les invertides en la construcció i el parament. La Residència estava, als primers anys,  a cura de les Religioses Filles del Cor de Maria, i fou una obra promoguda per la Junta Directiva del Pio Hospital.

Per deferència de l’alcalde de Barcelona senyor Porcioles i del primer tinent alcalde senyor Gallardo va visitar la ciutat el senyor Miquel Crespo, Cap de Jardins i Parcs de Barcelona, per estudiar els diferents espais on hi calia assentar elements de jardineria, essencialment la plaça de l’Estació i els terrenys que circumden la Residencia “Alt Camp”. El senyor Gallardo visità, en primer lloc la plaça de l’Estació amb l’alcalde senyor Galimany i el regidor de jardins senyor Colls; posteriorment, visitaren els terrenys de la Residencia, acompanyats pels senyors Català i Contijoch del Pio Hospital i del senyor Balcells, arquitecte de la Residència. El senyor Crespo es va comprometre a preparar els avant-projectes i, en una posterior visita, amb tots els responsables, convertir-los en projectes definitius. El senyor Crespo va aconseguir l’esplèndid espai verd que rodeja la Residència i on els avis gaudeixen d’espai verd pel seu esbarjo i reunir-se amb visites d’amics i familiars.   

En aquests dies havia estat anomenat, per acord unànime de la Junta Directiva del Pio Hospital primer director de la residència el senyor Ramón Contijoch Cervelló.

En el Plenari de l’Ajuntament es feia constar l’agraïment de la Corporació a la Direcció General d’Assistenza Social per la concessió de quatre milions de pessetes a la Residència “Alt Camp”, i vuit-centes mil pessetes per a la instal·lació d’una guarderia infantil a la parròquia de Sant Antoni.

Festival sant Joan

Deixa un comentari

Required fields are marked *