Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

1969 Polígon industrial de valls
Activitat Municipal en el meu record

1969 Polígon industrial de valls 

L’any 1973, el Polígon Industrial entra en una fase de gran vitalitat i, no cal dir, de promoció autèntica gràcies a Prominca S.A., la societat que s’havia creat recentment i que, malgrat el poc temps que havia estat activa, desenvolupà una activitat important i, per descomptat, molt prometedora. A banda de les que es comptabilitzaven com a les cinc o sis les indústries d’especialitats variades i de gran importància per la tipologia dels llocs de treball que requerien, també es gestionava l’arribada d’altres indústries.
En aquella època, al polígon s’hi realitzaven obres d’urbanització de gran envergadura, així com la posada a punt dels serveis indispensables, com ara la xarxa de distribució d’aigua (de la qual n’hi havia en abundància), el clavegueram, l’energia elèctrica, (per aquest motiu FECSA reconvertia la central distribuïdora situada en aquell espai en una central de gran importància i capacitat), l’enllumenat públic, etc.
A la part dreta de la carretera del Pla s’estaven obrint i anivellant els vials, es col·locaven les vorades i el vorejat, es feia la pavimentació i s’iniciava el muntatge d’estacions depuradores de les aigües residuals. La societat promotora, de comú acord i col·laboració amb l’Ajuntament de Valls, va iniciar aquella any 1973 la construcció dels primers blocs d’habitatges de caràcter social (d’uns 80 m2 habitables).
Al despatx de l’alcaldia s’hi celebrà una reunió entre membres de la junta de compensació del polígon industrial i representants de l’empresa que assumiria la promoció d’aquest complex industrial, amb el suport d’un potent grup bancari. Es va celebrar el 15 de gener de 1973. L’objectiu de la reunió era perfilar els darrers detalls per formalitzar la signatura de l’escriptura corresponent que havia de servir per legalitzar l’acord de cooperació, un acte que es segellaria immediatament. La cooperació s’havia previst per dotar el polígon dels serveis d’urbanització necessaris, entre els quals hi havia el proveïment d’aigua, el subministrament elèctric i la depuració de les aigües residuals.

Oficina del Polígon Industrial de Valls a Barcelona

A Barcelona es va obrir al públic una oficina de promoció del Polígon Industrial de Valls. El motiu bàsic era facilitar el contacte i la informació sobre tot allò que els pogués interessar d’aquesta nova àrea de la nostra ciutat, i tenir presència al primer nucli industrial de la regió. El Polígon Industrial de Valls tenia un gran potencial que calia posar en coneixement directe de les nombroses empreses que, per la descongestió industrial de Barcelona, eren susceptibles de traslladar-se a altres punts. L’oficina de referència es trobava situada al cèntric passeig de Gràcia i havia de ser una plataforma eficaç per a la promoció industrial de Valls. La veritat és que, aquesta iniciativa, no va tenir gaire èxit, i poc temps després l’oficina va tancar.


Constitució de la societat Ruanes Industrial, S.A. (polígon Industrial)

Text original extret del setmanari Juventud (1 de juliol de 1973)
VALLS. — El pasado 26 de mayo se procedió a la firma de la escritura por la cual la sociedad anónima Ruanes Industrial, recientemente constituida en nuestra ciudad y vinculada al Banco Industrial de Cataluña, se incorpora al Polígono Industrial de Valls, para urbanizar, adecuar y promover nuestra zona destinada al desarrollo industrial. Posteriormente los diferentes propietarios han firmado las escrituras complementarias, en virtud de las cuales otorgan convenientes poderes a Ruanes Industrial, S.A., para los fines del Polígono. El día 28 de junio se celebró asamblea general de la Asociación de Propietarios, designándose nueva Junta de Delegados, con lo que de forma estable la nueva urbanizadora y promotora se incorpora al Polígono. La nueva Junta ha quedado constituida de la siguiente forma: Presidente, don Antonio Amat Curto, de Ruanes Industrial; Presidente Adjunto, don Román Galimany Soler, alcalde de Valls; Vocales: don Francisco Bernat Segalés, de Ruanes.

 

 

 

 

Deixa un comentari

Required fields are marked *