Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

CLAROBSCURS EN L’ESCOLA DE MÚSICA.
Tempus Fugit

CLAROBSCURS EN L’ESCOLA DE MÚSICA. 

L’Escola Municipal de Música Robert Gerhard és de titularitat pública creada el curs 85-86. Fa quasi 40 anys des de que s’hi donà la primera classe. La seva seu, després de tants anys, segueix sent, estructuralment, només que un Xalet; construït a principis del segle passat, amb totes les carències, desnivells i les incomoditats per una escola de música. Lo que podria ser una casa senyorial, molt luxosa, per aquells anys, ara és un cúmul d’inconvenients per la destinació actual.
Un local improvisat, en un moment que podia ser justificable mentre calia trobar una nova seu adequada. Podríem acceptar que hagués estat la seu durant uns pocs anys, mentre s’iniciava un projecte modern i adequat per un escola de música. No ha estat així, i han passat quasi 40 anys sense buscar-hi una solució digne.
Si el govern local hagués tingut el convenciment de que Valls necessitava una escola de música, avui, després dels anys d’activitat, de l’increment de l’alumnat i de la qualitat dels professors, ja hauria d’estar considerada com Escola Superior de Música o Conservatori de Música. Cosa que no ha succeït. I així ha quedat, un espai sense condicions, on s’ha resolt la manca d’espai desplaçant part d’ensenyament al Eugeni d’Ors.
No hi hagut mai interès musical per part dels diferents consistoris vallencs que he conegut. De tots els regidors de cultura, Jordi de Bofarull, Judit Fàbregas, no han vingut mai a cap concert d’amics de la músic, i n’hi havia 20 l’any i de molta qualitat, l’únic que ha vingut i com a soci ha estat Marc Ayala. Tampoc els Presidents del Patronat de l’Escola, se’ls ha vist per algun concert. Tot plegat molt decebedor.
Ara és parla, de pressa i corrents, de construir una nova escola. Veient de com ho parlen, d’alguna notícia de l’emplaçament i altres criteris que exposen, ens entre un tremolí les cames, pensant què en sortirà.
No costa gaire fer-se càrrec de com ha de ser una escola de músic; només un visita a El Vendrell, Tarragona, Reus o Vilaseca, per lo que tenim més proper, i tindran un coneixement complert de com ha de ser. Es fonamental pensar si es per cobrir un expedient per un temps breu o es pensa en futur, més concretament si es vol una escola com cal o si anem altra vegada amb una sabata i una espardenya. Altra cosa son les implicacions polítiques que supediten el projecte i obliguen a prendre unes decisions poc recomanables tècnicament. Si ja existeixen uns acords acceptats prèviament o si estan obligats a donar-li un us urgent a un immoble adquirit per l’ajuntament.
Evidentment, si es considera que en la nova escola de música seran suficients amb les prestacions de que disposen actualment, és cert que la poden encabir en qualsevol local. Però si es tracta d’un projecte seriós, pel futur i amb totes les prestacions exigibles i necessàries per una bona docència de la música s’ho han d’estudiar millor.
Quan em parlen d’ubicar l’escola de música a can Padró penso, quin assessorament han tingut els responsables d’aquest projecte?
Les especialitats mínimes que han d’impartir en una Escola de Música, no diguem una Escola Superior o Conservatori que és lo que correspondria a Valls, son les especialitats de piano, cant i, almenys, les especialitats instrumentals de corda i vent que constitueixen la plantilla de l’orquestra de cambra. Si es contempla un perfil d’ensenyament de la música moderna haurà d’impartir les especialitats de piano, cant i, almenys, les especialitats instrumentals que constitueixen les plantilles dels diferents conjunts de la música moderna. Aquests son els mínims.
Quin espai requereix aquesta docència? Molt breument, i sense entrar en detalls. Pel que fa als espais destinats a la docència:
Tenir tota l’escola insonoritzada per poder fer diferents classes alhora i no molestar-se entre ells i evitar molestar als veïns, si n’hi han.
1.- Un auditori, amb un escenari d’una superfície adequada que possibiliti en tot cas l’organització de concerts de l’orquestra, la banda i el cor del centre. Que pensaríem d’una facultat de medicina sense quiròfans.
2.- Aules suficientment amplies, per grups, destinades a la impartició de les assignatures de música de cambra, conjunt o altres classes col·lectives d’instrument o veu.
3.- Aules d’ensenyament no instrumental, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin. Esta legislada la relació numèrica professorat-alumnat de les mateixes.
4.- Aules destinades a les assignatures d’orquestra, banda i cor, amb una superfície adequada a la naturalesa de les diferents agrupacions.
5.- Aules d’ensenyament instrumental o vocal individual.
Relacions numèriques professor-alumne als centres d’ensenyaments professionals de música:
1.- classes individuals d’Instrument o Veu, 1/1
2.- ensenyament no instrumentals, 1/15
Espais necessaris per una escola on han de conviure alumnes i professors:
Son necessaris espais per la recepció, els banys i fins i tot una sala d’espera.
a) Espais destinats a l’administració.
b) Una sala de professors adequada al nombre de professors.
c) Una biblioteca amb fons bibliogràfic, audiovisual i fonogràfic en funció del tipus d’ensenyament.
d) Accés, en tots els espais on es desenvolupin accions docents, així com a la biblioteca, de les tecnologies de la informació i la comunicació en quantitat i qualitat adequades al nombre de llocs escolars, garantint l’accessibilitat als entorns digitals de l’alumnat amb capacitats diferents.
e) Lavabos i serveis higiènic sanitaris en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a l’alumnat com per al professorat, així com lavabos i serveis higiènic sanitaris adaptats per a persones amb discapacitat en el nombre, proporció i condicions d’ús funcional que la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat estableix.
f) Espai d’emmagatzematge
h) Sortida d’emergència.
Breument, sobre la proposta de can Padró:
Qui coneix can Padró o la Mutua General de Seguros que ocupaven l’espai on es pretén ubicar-hi la futura escola de música, sap que no te l’espai que es requereix. Tot i expropiant les cases del carrer Forn Nou.
No cal ser un expert per observar que el cost serà molt elevat, les expropiacions, l’entrada de camions. Recordem la construcció del Museu Casteller (no nat), amb el tràfec de camions pels carres de l’Església, Major,… S’ha de pensar en un espai en que no s’incrementi el cost de la construcció pels inconvenients de treball.
Algú, que segurament no ha estat mai a una sala de concerts, ha afirmat que la capella del Roser podria ser un bon auditori per l’escola. Jo li recomanaria que entrés a la capella, fes sonar només dos aplaudiments, i tindrà la sensació que es troba entre un nombrós públic que aplaudeix. La reverberació és enorme i les condicions acústiques molt dolentes. Tot lo contrari que requereix un auditori de música.
Cal un lloc de fàcil accés, fàcil aparcament, disponibilitat d’espai gran sense limitacions de barreres ni desnivells. Uns equipaments pensant en un futur de creixement de l’escola i anar cap una Escola Superior de Música o un Conservatori, que és lo que correspon a una capital de comarca. Hi ha equipaments i ofertes que corresponen a ciutats, altres estan molt be i molt dignes per pobles que ni tant sols son capital de comarca.

Deixa un comentari

Required fields are marked *