Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

JOSEP  BORONAT  I  DOMINGO
Del nostre País, Personatges vallencs

JOSEP  BORONAT  I  DOMINGO 

Merescut reconeixement.

Mai es paguen els serveis fets al preu just, ni en el temps adient”. J. Setanti, Avisos de amigo. CLXXII.

Per l’edició XLI de Vallenc de l’Any, els representants d’entitats vallenques han tingut l’encert de nomenar a un vallenc, injustament oblidat com és habitual, que laborà en gran manera pel desenvolupament de la nostra ciutat, coincidint amb el govern  de l’últim de l’anterior règim. No crec que la majoria dels representants de les entitats vallenques endevinessin, o evoquessin, Josep Boronat Domingo. Sortosament algú n’haurà tingut l’encert.

Breument els hi explico que és fill de Valls (19 de juliol de 1936), descendent de la familia propietària dels Transports Boronat; anys amb transport de carros i cavalls pels carrers de Valls. Tenien les quadres a la carretera de Montblanc, en l’espai comprés entre el supermercat “Àrea de Guissona” i l’espai on poca vida hi va tenir el mercat municipal central. Fou un excel·lent estudiant al Col·legi del Pare Claret durant els anys quaranta i primers dels cinquanta; posteriorment estudià enginyeria industrial, sempre amb qualificacions brillants. Posteriorment exercí d’enginyer municipal a la nostra ciutat, coincidint amb l’alcaldia de Roman Galimany.

Un grup de promotors, des del final dels anys seixanta, impulsaren la creació del Polígon Industrial de Valls; l’ajuntament d’aleshores havia tramitat el Pla d’Ordenació i havia constituït la Junta de Compensació corresponents amb l’aprovació dels organismes superiors.

Josep Boronat, que sempre havia mantingut col·laboració professional amb l’ajuntament de Valls, fou nomenat l’any 1972 gerent de Prominca, S.A., una empresa dedicada a promocionar polígons industrials.  L’any 1973, el Polígon Industrial empren una fase de gran vitalitat i, no cal dir, de promoció autèntica gràcies a Prominca S.A., la societat que s’havia creat recentment, de la que n’era gerent Josep Boronat; malgrat el poc temps que havia estat activa, desenvolupà una activitat important i, per descomptat, molt prometedora. A banda de les que es comptabilitzaven com a les cinc o sis les indústries d’especialitats variades i de gran importància per la tipologia dels llocs de treball que requerien, també es gestionava l’arribada d’altres indústries.

Essent Boronat gerent de Prominca S.A., aquesta empresa s’integrà en  la Junta de Compensació del Polígon. Des d’aquesta Junta, l’activitat de Boronat  fou decisiva en la creació de Cooperativa d’Habitatges Santa Úrsula, en resposta a la necessitat d’habitatges socials detectada per l’Ajuntament de Valls. Mitjançant l’acord amb la Junta de Compensació aquella cooperativa adquirí terrenys per la construcció de les vivendes. Fou l’inici de la zona residencial del Polígon

Les excel·lents condicions del Polígon Industrial de Valls resultaren decisives per la concessió de finançament del Banc Industrial de Catalunya, a través de Prominca S.A. En aquella època, al polígon s’hi realitzaven obres d’urbanització de gran envergadura, així com la posada a punt dels serveis indispensables, com ara la xarxa de distribució d’aigua (de la qual n’hi havia en abundància), el clavegueram, l’energia elèctrica, (per aquest motiu FECSA reconvertia la central distribuïdora situada en aquell espai en una central de gran importància i capacitat), l’enllumenat públic, etc.

A la part dreta de la carretera del Pla s’estaven obrint i anivellant els vials, es col·locaven les vorades i el vorejat, es feia la pavimentació i s’iniciava el muntatge d’estacions depuradores de les aigües residuals. La societat promotora, de comú acord i col·laboració amb l’Ajuntament de Valls, va iniciar aquella any 1973 la construcció dels primers blocs d’habitatges de caràcter social (d’uns 80 m2 habitables).

Al despatx de l’alcaldia s’hi celebrà una reunió entre membres de la junta de compensació del polígon industrial i representants de l’empresa que assumiria la promoció d’aquest complex industrial, amb el suport d’un potent grup bancari. Es va celebrar el 15 de gener de 1973. L’objectiu de la reunió era perfilar els darrers detalls per formalitzar la signatura de l’escriptura corresponent que havia de servir per legalitzar l’acord de cooperació, un acte que es segellaria immediatament. La cooperació s’havia previst per dotar el polígon dels serveis d’urbanització necessaris, entre els quals hi havia el proveïment d’aigua, el subministrament elèctric i la depuració de les aigües residuals.

El 26 de maig de 1973 es formalitzà la signatura de l’escriptura mitjançant la qual la societat anònima Ruanes Industrial, recentment constituïda en la nostra ciutat i vinculada al Banco Industrial de Cataluña, s’incorporava al Polígon Industrial de Valls, per urbanitzar, adequar i promoure la zona destinada al desenvolupament industrial. Posteriorment els propietaris signaren las escriptures complementaries, en virtut de las quals atorgaven els poders a Ruanes Industrial, S.A., pels objectius del Polígon.

El gran polígon industrial que actualment contemplem s’inicià amb l’aportació de molt treball, dedicació i professionalitat. Entre els destacats promotors i actius d’aquest projecte hi havia Josep Boronat.  Un bon vallenc resident a Barcelona però amb el cor a la seva ciutat. Ara, després de més de cinquanta anys, se li reconeix el bon treball fet en pro de la seva estimada ciutat. Molts no sabran qui és, però mai no és tard  per un just agraïment.

Deixa un comentari

Required fields are marked *